OZ Pácan

Orgány
Výkonný výbor:
predseda: Orlický Peter
podpredseda :Krajčovičová Jozefína
hospodár: Ivančíková MargitaČlenovia výboru:
Šramelová Jana,
Zgodavová Jana,
Kollár Jaroslav,
Daniela Repová,
Zlatohlávková AntóniaRevízna Komisia:
predseda :Repášová Anna
členovia: Haršányiová Katarína, Zlatohlávek Ľuboš


PRIPRAVOVANÉ AKCIE
V najbližšej dobe sa nekoná žiadna akcia.
KONTAKT
ozpacan@zoznam.sk„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde